Ubezpieczenie Bezpieczny Salon

Dedykowane dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych.    
Poznaj dwa warianty pakietu SMARTBIZNES/EKSTRABIZNES i dopasuj
ubezpieczenie do swoich potrzeb od zaproponowyanych składek.

ekstrabiznes
Wariant I
1 169 PLN
Wariant II
1 795 PLN
Ubezpieczenie mienia od zadrzeń losowych z usuługą assistance
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne 50 000 PLN 100 000 PLN
Mienie obrotowe 50 000 PLN 100 000 PLN
Wartości pieniężne 50 000 PLN 100 000 PLN
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamanie i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, wyposażenie, nakłady inwestycyjne 25 000 PLN 50 000 PLN
Mienie obrotowe 25 000 PLN 50 000 PLN
Wartości pieniężne - kradzież z włamaniem 5 000 PLN 10 000 PLN
Wartości pieniężne od rabunku 5 000 PLN 10 000 PLN
Wartości pieniężne od rabunku w transporcie 5 000 PLN 10 000 PLN
Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Elektronika stacjonarna 25 000 PLN 50 000 PLN
Rozszerzenie ochrony o ubezpieczenie mienia
Nazwa klauzuli Suma ubezpieczenia
Dewastacja, w tym Graffiti 5 000 PLN 5 000 PLN
Szyby od stłuczenia 4 000 PLN 6 000 PLN
Katastrofa budowlana 100 000 PLN 100 000 PLN
Terroryzm, strajki, zamieszki i rozruchy 17 500 PLN 20 000 PLN
Pakiet korzyści - mienie
Ochrona ubezpieczeniowa mienia obejmuje dodatkowo następujące rozszerzenia
Koszty ratownictwa i związane ze szkodą
Automatyczne pokrycie nowych inwestycji
Drobne prace remontowe lub montażowe
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna
Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia. 400 000 zł 800 000 zł
Pakiet korzyści (OC)
w ramach wskazanej powyżej składki, ochrona OC obejmuje dodatkowo odpowiedzialność:
Odpowiedzialność w związku z rażącym niedbalstwem  ✓  ✓
OC za szkody spowodowane pezeniesieniem chorób zakaźnych  ✓  ✓
Odpowiedzialność w związaku z cofnięciem się cieczy w systemach wodno-kanalizacyjnych  ✓  ✓
Szkody w związku z używaniem lasera w gabinecie kosmetycznym  ✓  ✓
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Zakres ubezpieczenia nnw Suma ubezpieczenia
Liczba osób ubezpieczonych: 5
Czas ochrony: Pełny, Sport wyczynowy: Nie
10 000 PLN 20 000 PLN
Koszty leczenia 3 000 PLN 6 000 PLN
Płatność 
Łączna składka do zapłacania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 1 169 PLN 1 795 zł
Składka płatna JEDNORAZOWO JEDNORAZOWO
  Wybieram wariant za : 1169 PLN Wybieram wariant za: 1795 PLN

Dokumenty ubezpieczeniowe

Karta produktru I, II, III
owu bezpieczny salon Wariant I, II, III
Karta produktu EKSTRABIZNES
owu bezpieczny salon EKSTRABIZNES