Ubezpieczenie Bezpieczny Salon

Dedykowane dla salonów fryzjerskich, kosmetycznych.    
Poznaj dwa warianty pakietu SMARTBIZNES/EKSTRABIZNES i dopasuj
ubezpieczenie do swoich potrzeb od zaproponowyanych składek.

smartbiznes
Wariant I
412 PLN
Wariant II
601 PLN
Ubezpieczenie mienia
Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia
Zdarzenie losowe, w tym: 20 000 PLN 40 000 PLN
Kradzież z włamaniem i rabunek 10 000 PLN 20 000 PLN
Stłuczenie oszklenia 1 000 PLN 2 000 PLN
Awaria sprzętu elektronicznego 2 000 PLN 4 000 PLN
Dewastacja 2 000 PLN 4 000 PLN
Mobilne użytkowanie 2 000 PLN 4 000 PLN
dodatkowo NNW 10 000 PLN 10 000 PLN
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia / Limit
Odpowiedzialność cywilna z tytułu działalności gospodarczej i posiadania mienia z włączeniem odpowiedzialności za produkt i szkody po wykonaniu usługi - WARIANT Optymalny 100 000 PLN 200 000 PLN
Odpowiedzialność cywilna 100 000 PLN 200 000 PLN
OC najemcy 100 000 PLN 200 000 PLN
OC pracodawcy 100 000 PLN 100 000 PLN
Pakiet korzyści (OC):
w ramach wskazanej powyższej składki za ubezpieczenie OC, ochrona OC obejmuje dodatkowo odpowiedzialność:
Posiadanie mienia, prowadzenie działności  ✓  ✓
Odpowiedzialność w związku z rażącym niedbalstwem  ✓  ✓
Przeniesienie chorób zakaźnych  ✓  ✓
Szkody w związku z używaniem lasera w gabinecie kosmetycznym  ✓  ✓
Cofnięcie się cieczy w systemach wodnych i kanalizacyjnych  ✓  ✓
Szkody powstałe po wykonaniu pracy, usługi  ✓  ✓
Franczyzy redukcyjne i postanowienia dodatkowe
Franczyzy redukcyjne mienie, OC brak brak
Płatność
Łączna składka do zapłacanie z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia 412 PLN 601 PLN
Składka płatna JEDNORAZOWO JEDNORAZOWO
  Wybieram wariant za: 412 PLN Wybieram wariant za: 601 PLN

Dokumenty ubezpieczeniowe

Karta produktru I, II, III
Karta produktu EKSTRABIZNES
owu bezpieczny salon Wariant I, II, III
owu bezpieczny salon EKSTRABIZNES